Условия за връщане

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ И ОТКАЗВАНЕ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ


49. Съгласно договора за дистанционна продажба всеки клиент, който има качеството потребител, може да върне продукта при ненарушен търговски вид без да посочва обективна причина за рекламация в срок от 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Транспортните разходи за връщане на стоката са задължение и отговорност на клиента. "Саник Солюшънс" ООД няма да приеме обратно стоки, изпратени с наложен платеж.
50. Други основания за разваляне на договора от разстояние, от страна на клиента са:
50.1. Нарушена опаковка – Клиентът може да изиска замяна на стоката ако установи, че е в лош търговски вид. В този случай, разходите по връщане на продукта се поемат от Продавача. При приемане на стоката, от страна на Клиента, и в рамките на 24 часа Клиентът не изпрати писмено или по телефон информация до "Саник Солюшънс" ООД за установени щети по съответните продукти, то те се считат за получени в добър търговски вид. В такъв случай "Саник Солюшънс" ООД не е длъжен да заменя съответните продукти.
50.2. Объркана стока при доставката. Ако клиентът установи, че стоката, която е доставена от куриера е различна от тази, която е поръчал, той може да я върне на куриера, за да му бъде изпратена коректна такава. Разходите за доставка се поемат от Продавача.
51. Клиентът е длъжен да информира Продавача за своето намерение да върне закупените стоки или да се откаже от договора от разстояние, като заяви решението си недвусмислено чрез писмена комуникация по имейл, в рамките на посочения срок. За да упражни правото си на отказ, клиентът трябва да използва формуляр за упражняване право на отказ. При неспазване на 14 дневният срок за връщане на продукт или продукта бъде върнат без Клиентът да е уведомил Продавача, то последният не е длъжен да възстановява заплатените от Клиента суми.
52. При проблем със закупените стоки клиентът може да се свържете с Продавача на телефони: +359888964567 или на имейл адрес: support@activesmuti.com

53. Стоките следва да бъдат върнати в склада на "Саник Солюшънс" ООД: бул. "Цар Освободител" 271, гр. Варна, обл. Варна, за "Саник Солюшънс" ООД с опция за преглед, за да може да бъдат прегледани състоянието и съответствието с условията на връщане.
54. В случай, че клиентът упражни правото си на отказ, "Саник Солюшънс" ООД е длъжен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която стоката е приета обратно в склада на "Саник Солюшънс" ООД. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако клиентът е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това доставчика.
54.1. Ако след изпращане на поръчката, клиентът реши, че не желае да я получи, то той трябва да я изпрати към "Саник Солюшънс" ООД за собствена сметка. В такъв случай, клиентът е длъжен да предостави на "Саник Солюшънс" ООД валиден проследяващ номер на изпратената поръчка. "Саник Солюшънс" ООД има задължението да възстанови заплатената от клиента сума в 14 дневен срок, след като се увери, че пратката е получена обратно в склада и състоянието на продуктите не е нарушено.
55. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до получаването на продадените стоки и не е отговорен за пратки, които не са доставени до склада му.
56. Възстановяването на сумата се извършва по банков път, на сметката посочена във формуляр за отказ. Можете да свалите формуляра ОТ ТУК. Ако плащането е направено с банкова карта или Paypal, сумата се връща по картата или акаунта, от които е направено плащането.
57. Ако клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, той трябва да предаде стоките обратно на "Саник Солюшънс" ООД, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати информация за своето решение до "Саник Солюшънс" ООД в писмен вид, преди изтичането на 14 дневния срок.
58. Срокът за замяна, поради техническа неизправност или счупване на бутилката-блендер е 15 календарни дни, считани от денят на приемане на стоката от клиента. След този срок, "Саник Солюшънс" ООД има правото да откаже връщане или замяна на тези продукти. Бутилката-блендер на "Саник Солюшънс" ООД НЕ е предназначена за миене в съдомиялна. "Саник Солюшънс" ООД НЕ носи отговорност за щети нанесени върху продуктите след измиване в съдомиялна машина.
59. При упражнено право на отказ от договора от разстояние, клиентът се задължава да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.
60. В случай, че поръчана и предварително платена стока от клиента не може да бъде доставена от Продавача, то последният ще информира клиента за това и ще възстанови платената сума, в срок от 14 дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която клиентът е изразил желанието си за разваляне на договора.
61. Условия за връщане или замяна:
61.1. Клиентът трябва да уведоми Продавачът в писмен вид по имейл с попълнен формуляр за връщане. При проблем, свързан с продуктите, клиентът трябва да предостави снимков или видео материал.
61.2. Всички стоки трябва да бъдат в същото състояние като при доставката, без наранявания, в изряден търговски вид и пълна окомплектовка. Опаковката трябва да е здрава, да не е разкъсана, надраскана или повредена;
61.3. Ако стоката е била придружена с подарък, трябва да се върне и подаръка;
61.4. Според Договорът за дистанционнии продажби, всеки клиент има правото да върне закупените продукти в ненарушен търговски вид, без да представя обективна причина за това, в 14 дневен срок след датата на покупка. В такъв случай, разходите по връщане на поръчката към "Саник Солюшънс" ООД са за сметка на клиента. "Саник Солюшънс" ООД няма да приеме доставка на върнати продукти, които са изпратени с наложен платеж.
61.5. Ако клиентът желае да върне продукт, който е закупен като част от промоционален пакет, то редовната цена на продуктите, които остават (или цената на промоционален пакет, ако има такъв със същите продукти) ще бъде приета за новата цена на поръчката (такса за доставка ще бъде добавена, ако новата цена на поръчката е под минимума за безплатна доставка). Разликата между заплатената от клиента сума и новата цена на поръчката ще бъде възстановена на клиента в 14 дневен срок, след като клиента върне продукта обратно към "Саник Солюшънс" ООД.
62. Ако стоката бъде върната в отворено/използвано състояние, в което не може да бъде продадена като нова, Продавачът си запазва правото да откаже връщането на платените от Клиента суми при поръчката, както и последващите разходи за връщане на продукта.