ACTIVE СМУТИ НАРЪЧНИК

Поздравления!

Предстоят ви невероятни мигове с вашия ACTIVE СМУТИ. Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете, за да се възползвате максимално от вашия блендер.

За какво може да се използват продуктите на ACTIVE СМУТИ?

Първото ви Блендиране

1. Зареждане

Сложете ACTIVE СМУТИ на безжичната поставка за около час или докато не престане да примигва индикатора за зареждане.

2. Почистване

Почистете ACTIVE СМУТИ преди първата употреба: добавете вода, капка сапун, блендирайте за един цикъл и изплакнете.

3. Приготвяне

Обърнете бутилката наобратно и я отворете отдолу. Първо добавете твърдите неща, а след това праха и течността. Оставете място, за да може да се затвори, без да прелива.

4. Блендиране

Затегнете капака и натиснете 2 пъти бутона за включване, за да блендирате за един 20-секунден цикъл. Повторете, ако е необходимо, за по-гъсти смеси.

5. Удоволствие

Насладете се на блендираното си творение като пиете директно от бутилката и почиствайте веднага след всяка употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

МОЛЯ, прегледайте внимателно тези предпазни мерки, преди да използвате вашия ACTIVE СМУТИ за първи път

Как работи копчето за включване?

✅ За да работи блендера, той трябва да се зареди първоначално до пълна батерия

✅ За да го включим, трябва да натиснем копчето два пъти за един 30 секунден цикъл. След 30 секунди спира автоматично.

✅ Ако искаме цикълът да е по-кратък просто можем да натиснем копчето отново и блендирането ще спре.

✅ Моторчето е доста силно и ножчетата са остри и могат да смелят почти всичко. Достатъчно е просто да не се препълва блендера и да не е прекалено гъста течността.

✅Бутонът може да свети ЧЕРВЕН поради няколко причини:

  1. Ако няма батерия
  2. Ако не е затворен добре, индикаторчето под логото трябва да съвпада с маркировката на основата
  3. Ако е препълнен с продукти и ножчетата не могат да се завъртят първоначално
  4. Ако сместта е прекалено гъста

Ако бутонът ви свети червено и сте сигурни, че блендерът има батерия, може внимателно да го отворите отдолу и да проверите какъв е проблемът.

Какво да правим?

✅ Съхранявайте ACTIVE СМУТИ на сигурно място, недостъпно за деца.

✅ Почиствайте ВЕДНАГА след използване.

✅ Ако блендерът е препълнен с продукти и не е затворен добре може да не тръгне и бутончето отдолу да свети червено. Внимателно отворете основата и проверете!

✅ ИЗПОЛЗВАЙТЕ само висококачествени USB зарядни адаптери към безжичната поставка.

✅ Изчакайте няколко секунди и оставете съставките да се утаят в ACTIVE СМУТИ, преди да отвиете капака след блендиране.

✅ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО работете с добре затворена капачка и затворена основа.

✅ Внимавайте, когато боравите с основата на блендера без прикрепено тяло. Като предпазна мярка, в тялото и основата на блендера има магнити, които трябва да бъдат подравнени, за да работи ACTIVE СМУТИ. Магнитните предмети могат да заблудят основата, че тялото е прикрепено, и да позволят на остриетата да се въртят.

Какво да НЕ правим?

⛔ НЕ зареждайте ACTIVE СМУТИ, когато е мокър. Използвайте само висококачествени USB зарядни адаптери.

⛔ НЕ позволявайте на деца да използват ACTIVE СМУТИ без надзор. Необходим е надзор от страна на възрастен през цялото време. Съхранявайте на безопасно място, недостъпно за деца.

⛔ НЕ поставяйте ръцете си във вътрешността на ACTIVE СМУТИ или където и да е в близост до остриетата. Остриетата могат да се въртят и когато капакът е свален.

⛔ НЕ поставяйте ACTIVE СМУТИ в съдомиялна машина. Вашият ACTIVE СМУТИ е водоустойчив, но металната пластинка в тялото може да се нагрее и разшири, при което да се получи теч при затварянето.

⛔ НЕ поставяйте BlendJet в микровълнова фурна или фризер.

⛔ НЕ използвайте горещи течности с температура над 50°C. Това може да доведе до повреда на буркана и основата, включително до течове.

⛔ НЕ поставяйте нищо газирано в ACTIVE СМУТИ. Това може да доведе до натрупване на налягане в тялото и е възможно нараняване или повреда на блендера (веднага или с течение на времето).

⛔ НЕ оставяйте храна да стои в ACTIVE СМУТИ за продължителни периоди от време. Това може да доведе до ферментация и да увеличи налягането в тялото до степен, в която той да се спука, което да доведе до повреда или възможно нараняване.

⛔ НЕ пускайте ACTIVE СМУТИ, докато е празен, тъй като това може да повреди блендера, поради огромната мощност на въртене на остриетата.

⛔ НЕ потапяйте станцията за зареждане във вода или други течности, за да избегнете риск от токов удар.

⛔ НЕ позволявайте станцията за зареждане да се докосва до горещи повърхности.